I min kunstneriske praksis bearbeider jeg temaer fotografisk over lengre tidsperioder, og arbeider serielt. Denne metoden gir meg et metodisk verktøy, for gjennom gjentagelser av et motiv oppnår jeg tetthet og in- tensitet. Det serielle gir også betrakteren innblikk i tematiske nyanser og formale sammenhenger, i tillegg til å åpne opp for en rekke mulige betraktninger. Samlet sett handler min kunstneriske virksomhet om å diskutere og utforske det visuelle, kunstnerens og betrakterens blikk, samt å utfordre hvordan vi snakker om bilder. Jeg er interessert i hvordan vi lever med bilder i dag.